Om Twinsy

1. Generelt om TwinsyTwinsyLogo_Twinsy-Blue_CMYK

Twinsy er en bokklubb med bøker for barn som har begynt å lese selv. Twinsy eies og drives av forlaget Sandviks AS. Sandviks tilbyr veiledning gjennom Babyverden.no, og rett bok til rett tid gjennom Goboken og Twinsy. Vi hjelper barn og foreldre å utvikle seg sammen.

Twinsy utgir bøker for barn i alderen 6-12 år, og vi ønsker å tilby engasjerende fortellinger som er tilpasset barnas interesser og ferdighetsnivå. Leseglede fremmer lesemestring, som igjen gir et godt læringsgrunnlag. For å oppmuntre til dette på best mulig måte, finnes Twinsy-appen tilgjengelig for nedlasting via App Store.

Når man mottar bokpakker fra Twinsy, vil hovedboken foreligge som e-bok, med tilhørende lydbok, gjennom Twinsy-appen.

Lytt, følg og les! E-bøkene er tilgjengelig for Twinsys kunder så lenge tjenesten leveres og begrenset i tid i henhold til Sandviks rettigheter på de enkelte utgivelsene.

I tillegg kan barn få tilgang til oppgaver og lek gjennom appen, såfremt forelder eller foresatt har gitt sitt samtykke og aktivert brukernavn og passord.

For å kunne benytte Twinsy-appen må Brukeren ha tilgang til Apple iPad, iPhone eller iPod med iOS 6 eller høyere.

2. Ansvar for innhold

Sandviks AS er redaksjonelt ansvarlig for innholdet på nettsiden Twinsy.no og i Twinsy-appen.

3. Personvern

For å kunne bruke noen av Twinsys tjenester må du som forelder eller foresatt fylle ut enkelte personopplysninger. Disse opplysningene blir sikret bak din e-postadresse og et passord du velger selv.

Twinsy behandler alle personopplysninger konfidensielt og i tråd med Lov om behandling av personopplysninger. Som bruker vil du alltid ha kontroll med opplysningene du gir Sandviks AS. Dette betyr at du som forbruker bestemmer hvilke tilbud du skal få. Opplysningene om deg kan slettes med én henvendelse til Sandvik AS, telefon 51 44 00 80 eller kundeservice@twinsy.no. I tillegg har du fullt innsyn i lagrede personopplysninger ved henvendelse til Sandviks AS.

Oversikten over hvilke personopplysninger som er registrert i brukerdatabasen, finnes under «Min Side». Her kan Brukeren når som helst endre de registrerte opplysningene.

4. Brukerens plikter

Brukeren forplikter seg til å holde passord hemmelig for uvedkommende, samt å ikke oppbevare opplysninger om passord på en slik måte at uvedkommende kan få tilgang.

Barn under 15 år har ikke anledning til å opprette bruker og profil i Twinsy-appen uten hjelp og samtykke fra foreldre eller foresatte.

Materialet som er publisert på Twinsy.no eller i Twinsy-appen skal kun benyttes til privat bruk, det er ikke tillatt å kopiere eller publisere videre tekster, bilder eller annet materiale fra Twinsy uten etter samtykke fra rettighetshaverne.

5. Immaterielle rettigheter

Innholdet på Twinsys digitale flater er vernet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. Samtlige immaterielle rettigheter og tekniske løsninger vedrørende Twinsys tjenester er Sandviks as sin eiendom eller eiendom som tilhører tredjemann, og kan ikke utnyttes av Brukeren ut over det som eksplisitt er tillatt av Sandviks.

6. Opphør av nettstedet Twinsy.no eller Twinsy app

Dersom nettstedet Twinsy eller Twinsy appen slutter å opphøre som egen enhet eller blir en enhet innenfor et annet nettsted, vil dette skje uten at du personlig vil bli varslet om dette. Slike endringer vil kunne bli varslet i form av generell informasjon på hovedsiden.

7. Endringer av vilkårene

Endring i eller tillegg til disse vilkårene trer i kraft når de blir gjort tilgjengelige for brukerne, gjennom å publisere de nye vilkårene på Twinsys hovedsider.

 8. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist vedrørende avtalen skal avgjøres av norske domstoler med Stavanger tingrett som verneting.